Najaarssummit “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service” 2017

Vrijdag 3 november 2017 | Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden

Centrale bediening & Personeel

Hoofdthema 2Centrale bediening & Personeel
  Dit Hoofdthema laat zien hoe de processen voor multi-domein bediening eruitzien en worden uitgevoerd. Op basis van de integrated Bedienfilosofie zijn processen en taken geautomatiseerd, triggers gegenereerd om menselijke interactie te beperken tot de hoogwaardige taken en is een iHMI (integrated Human Machine Interface) ontwikkeld die deze multi-domein werkwijze faciliteert. Volgens (gecertificeerde) opleidingen zijn multi-domein operators opgeleid die beschikken over de kwalificaties voor alle domeinen.

Met de producten uit het programma kunnen concrete iDiensten worden aangeboden voor personeel voor multi-domein bediening, aan zowel decentrale overheden als private partijen.
Stream 2.1
Subsessie 2-A Multi-domein bediening in avonduren en weekenden als een iDienst
Auteurs André Smulders (Trigion), Mark Olivierse (MAPtm), Jan Willem Plomp (Provincie Noord-Holland)
Inhoud
Op zaterdag 9 september 2017 heeft een aantal publiekprivate partijen uit het programma een succesvolle live praktijktest uitgevoerd met de iDienst ‘Verkeersmanagement in avonduren en weekenden’.

De live praktijktest laat zien dat, door slim integreren en inzet van multi-domein-operators, bediening over grote afstanden tussen centrales mogelijk is. Hierdoor is centrale bediening niet meer afhankelijk van de capaciteit op één locatie en één domein. Met deze live praktijktest is aangetoond dat gemeenten en provincies eenvoudig 24/7 centrale bediening voor meerdere domeinen kunnen realiseren tegen geringe kosten op basis van een abonnement (iDienst).

Gemeenten en provincies hoeven centrales niet zelf te bemensen, maar kunnen in plaats daarvan iDiensten afnemen. Hierdoor wordt ook in avonduren, weekenden en op piekmomenten dienstverlening aan de weggebruikers gegarandeerd.

Subsessie 2-B Gekwalificeerde multi-domein operators op basis van prestatieafspraken (KPI/SLA) als een iDienst
Auteurs Erik Brave, Martijn Elting (Sweco), Eugène de Geus (Trigion)
Inhoud
Wat is er nodig om processen te automatiseren? En bij welke processen zal de menselijke bediening (altijd) de bepalende factor blijven? Welke eisen op het gebied van opleiding en competenties zijn noodzakelijk? En hoe meet je dan de kwaliteit van het personeel en van de uitvoering?

Op deze vragen wordt ingegaan in deze sessie waarin we laten zien hoe we van iBedienfilosofie naar iDienst komen, uiteindelijk resulterend in gekwalificeerde multi-domein operators op basis van prestatieafspraken.
Stream 2.2
Subsessie 2-C De iBedienfilosofie als een breed gedragen standaard in Nederland
Auteurs Peter Rasker (VHP), Eugène de Geus (Trigion), Ton Hesselmans en Hillie Talens (CROW)
Inhoud
De integrated Bedienfilosofie beschrijft de uitgangspunten voor de toekomstige manier van werken in een integrated Centrale. Voor een goede borging en kennisdeling over de iBedienfilosofie streven de 19 deelnemende publiekprivate partijen naar een landelijke standaard. Dit wordt gedaan in samenwerking met CROW.

Een landelijke standaard is geen eenvoudige opgave. De iBedienfilosofie benut verregaand de voortschrijdende technologie om taken efficiënt af te handelen. Tevens is gekeken naar hoe medewerkers hun taken veilig kunnen uitvoeren en welke ondersteuning daarvoor nodig is. De iBedienfilosofie breekt daarom met de traditionele manier van werken in centrales.

We voeren graag een dialoog met u over de vraag of dit past binnen de huidige standaarden en wat er voor nodig is om dit te bereiken.
Subsessie 2-D Certificering van kwalificaties en opleidingen van bedienend personeel: hoe komen we aan een breed gedragen standaard?
Auteurs Erik Brave (Sweco) en André Smulders (Trigion)
Inhoud
De introductie van een integrated Centrale betekent ook een verandering voor de opleidingen van bedienend personeel. Er ontstaat een behoefte aan opleidingen in multi-domein bediening. Deze opleidingen moeten voldoen aan een helder kwaliteitsniveau. Dit kwaliteitsniveau kan worden vastgelegd door opleidingen en opleiders te certificeren.

In dit onderdeel wordt gekeken naar de toekomstige structuur van de opleidingen. We laten een toekomstvisie zien die bestaat uit: een inhoudelijke structuur, organisatorische embedding van iCentrale opleidingen, certificering en accreditatie op de middellange termijn voor Nederland. Volgens deze visie zal een algemene norm - ontstaan uit het publiekprivate programma met 19 deelnemers - uiteindelijk uitgroeien tot een landelijk erkend kader. Het is een opmaat naar een landelijk erkende certificering.